Dansk Erhvervsbeklædning og Dansk Skilte Reklame
- profil og historik.

 

Facadeudsnit - Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - www.5610.eu

Dansk Erhvervsbeklædning´s LOGO og kendefigur, siden 1988 - den praktiske "håndens mester" og feministen - hånd i hånd - klædt på til jobbet - med den tilføjelse at Dansk Skilte Reklame i 2000 kom til verden, som et tilbud og supplement til konceptet.

Anpartsselskaberne
Dansk Erhvervsbeklædning
Dansk Skilte Reklame
 

Facadeudsnit - Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - www.5610.eu
 

Korsvang Centret 9 - 10
DK 5610 Assens

 

www.danskerhvervsbeklaedning.dk
 

www.danskskiltereklame.dk
 

Velkommen i Korsvang Centret - www.5610.eu

Konceptet der bygger på Dansk Erhvervsbeklædnings virke blev stiftet den 4. oktober 1979 - derfor 35 år i ASSENS - det fejrer vi ved, i 35 dage, at yde -35% rabat på alle varer i butikken - dog undtaget vareprøver og udstillingsgenstande.
 

Konceptet der bygger på Dansk Erhvervsbeklædnings virke blev stiftet den 4. oktober 1979 - derfor 35 år i ASSENS - det fejrer vi ved, i 35 dage, at yde -35% rabat på alle varer i butikken - dog undtaget vare-prøver og udstillingsgenstande. Kik ind i butikken, alle hverdage mellem kl. 9,00 og 17,00.
 
Dansk Erhvervsbeklædning - Alt i beklædning - fodtøj - rekvisitter - sikkerhedsudstyr og reklamegaver - www.5610.eu
   
Indgangsparti - Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - www.5610.eu Torveudsnit - Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - www.5610.eu

Dansk Erhvervsbeklædning
blev i sin nuværende form etableret i 1988, og har rødder i Per Jakobsens uddannelse i handel med beklædning, der tog sit udgangspunkt i læretiden hos H C Andersen i Odense, sidst i 1960-erne. Dansk Erhvervsbeklædning har siden etableringen arbejdet på at tiltrække leverandører og samarbejdspartnere, der tilsammen kan udbyde det som forenings-, institutions- og arbejdsmarkedet har behov for i nuet - og på længere sigt. I dag er en stor del at segmentet målrettet på bl.a. reklame-bureauer, og andre specifikke brancher, hvor samlede løsninger, der beror på selektiv vurdering og opti-mal udnyttelse at alle ressourcer, er en del af opgaven.
 

Dansk Erhvervsbeklædning har siden 1994 haft til huse i egen ejendom i Korsvang Centret i Assens, hvor der rådes over et 156 kvm. stort showroom, med butik og kontor. I det daglige serviceres De af en stab af interne medarbejdere, samt et netværk af geografisk velplacerede konsulenter med hvert sit spe-ciale, der fra kontoret og hjemmeadressen står til Deres rådighed efter aftale. Det gør Dansk Erhvervs-beklædning i stand til, som producent, agent, grossist eller forhandler, at levere beklædning i standard, eller efter opgave, fodtøj, sikkerhedsudstyr, rekvisitter, og papirvarer, samt reklameartikler og reklame-gaver - alt med tryk, gravering eller broderi - i små eller større enheder. Som enkeltløsninger - eller som rammeordre. Dansk Erhvervsbeklædning har i dag kompetencer der dækker alt fra de daglige indkøb, til produktioner der skabes ud fra de enkeltes behov - til hverdagen og til promotion. Dansk Erhvervsbe-klædning er medlem af PSI - hvilket kan sikre den rigtige rygdækning i alle faser.
 

I 2000 etableredes Dansk Skilte Reklame, som et tilbud og supplement til det bestående koncept. Siden har udbuddet også bestået af udvikling, produktion og levering af skilte, bannere, bildekorationer og facadeløsninger, som producent, med- og underleverandør, og som forhandler. Vore leverandører er bredt dækket af danske og udenlandske, alle med hver sit speciale inden for feltet - og gearet til at dæk-ke små som store behov - individuelt. Vi arbejder derfor snævert sammen med markedets udbydere, hvilket skal forstås derhen at kunden medgiver et oplæg, hvorefter markedet undersøges og de optimale bud bearbejdes til kundens vurdering og endelige beslutning. Dansk Skilte Reklame råder i dag over fa-ciliteter der muliggør løsninger af enhver art, uagtet om det gælder det enkle skilt og streameren, eller når de store forkromede løsninger kræver at et projekt etableres fra grunden. Dansk Skilte Reklame magter opgaver i alle mængder - og bistår som logistisk enhed, også ved rådgivning i komplekse opgaver overalt i Danmark.
 

Dansk Erhvervsbeklædning - Alt i tryk - broderi - gravering - vævning - præg og digitale løsninger - www.trykogide.dk
 

Ved årsskiftet 2011 omdannedes konceptet til selskabsform, hvilket sikrede et fremtidigt generati-onsskifte og fungerer efterfølgende i juridisk adskilte selskaber med den fælles målsætning for øje:
 

Ingen opgave er for lille, få for store..

Kontakt os gerne for et uforpligtende oplæg.

info@danskerhvervsbeklaedning.dk - info@danskskiltereklame.dk

Telefon +45 64713608* - Telefax +45 64713684 - alle hverdage fra kl. 8.00 til 17.00


Marketing og skiltning er lig med kommunikation med omverdenen, hvorfor synlighed og en funktio-nel arbejdsgang er vigtig. Det kan kun sikres med et grundigt forarbejde. Om opgaven er at sikre en vel-designet skiltning, eller om den beror på løsning af en beklædningsopgave, skal resultatet opfattes posi-tivt og medvirke til at skabe tryghed, hos brugeren og hos beskueren. Budskab, logo, farver og design skal passe til virksomhedens strategi; Alt fra medarbejdersammensætning til en bygnings arkitektur skal, hvis et budskab skal være optimalt, sikres sammenhæng. Med det mener vi, at der skal være sammenhæng mellem virksomhedens strategi og den visuelle identitet, som budskabet og skiltning er en del af - også selvom der kun er tale om den enkelte skjorte som personalet bærer, kuglepennen der benyttes internt, eller om det gælder skilte og skiltning.
 
Vore konsulenter står til Deres rådighed - bl.a. med hjælp af vore demo-vogne, der er pakket op til at dække Deres behov - www.5610.eu Vore konsulenter står til Deres rådighed - bl.a. med hjælp af vore demo-vogne, der er pakket op til at dække Deres behov - www.5610.eu


Vore konsulenter står til Deres rådighed
- bl.a. med hjælp af vore demo-vogne, der er pakket op - klar til at besøge Dem

Alt dette er vort arbejdsgrundlag og vi indestår for at være med til at løse opgaven, hvis den bliver illu-streret seriøst for os. Vi deltager gerne i alle faser, fra rådgivning til den færdige løsning. Vi har interne ressourcer, der kan bistå med alt fra design til et produktionsklart oplæg, hvor hensynet til Deres krav om kvalitet, budget og leveringstid medtages i den endelige opgave. I gennem årene har vi medvirket til løsninger for privatpersoner, private virksomheder, offentlige virksomheder, skoler og uddannelsesinstituti-oner, butikker, centre, kultur- og idrætsanlæg og i kirker, på hotel- og konferencecentre og ved opgaver med erhvervshuse, parker og almennyttige boliger, ofte i samråd med bygherrer og arkitekter.

Erfaringsgrundlaget bygger på et utal af opgaver hvor løsningerne der har indeholdt udbud, enkeltleve-rancer, produktionsopgaver og samhandel hvor fællesnævneren har været baseret på totalløsninger, hvor en kombination af flere forskelligartede artikler har været kravet for en leverance.  Bl.a. logobaseret pro-duktion af arbejds- og profilbeklædning, brandet produktion af t-shirt, logoslik, ringbind, etiketter og skilt-ning, bl.a. elektronisk skiltning, infoskærme, elektronisk vejvisning, bilreklamer og indpakning. Kerne-områderne indenfor skiltning er i dag print - på medier og plader, i alle mål og mængder, wrapping, bus-reklame, udendørs skiltning, bl.a. facadeskilte, lysskilte, skiltepyloner, skiltestandere, parkeringsskilte, udhængsskilte, byggepladsskilte eller indendørs skiltning, heri også skiltesystemer, grafik og dekora-tion, fotoprint til væg og facade, sandblæste effekter på bl.a. glas, facadebannere, stilladsbannere og messeløsninger, eller alt det der kan karakteriseres med - Alt i skilte og skiltning - produceret eller le-veret efter Deres krav.
 

Her et lille indblik i vor dagligdags rammer.
 


Se vor beliggenhed på landkortet.
 


Dansk Skilte Reklame - Dansk Erhvervsbeklædning - rummer det meste - og skaber synergi i samarbejdet.

Dansk Skilte Reklame
www.danskskiltereklame.dk

Dansk Erhvervsbeklædning
www.danskerhvervsbeklaedning.dk

 

 - stedet hvor flere får løst opgaven.

 - vi rummer det meste.

 - og skaber synergi i samarbejdet.


Lige nu
søger vore kunder os så voldsomt at vi godt kan bruge en ekstra hånd på flere fronter
- så hvis De har interessen for at være med i et selvstændigt team, hører vi gerne fra Dem.

- INTERN SÆLGER - PHONER - et udfordrende job på kontoret - eller hjemme, på fast provision.

- INTERN - eller ekstern - DESKTOPPER til vedligeholdelse af vor www.web-butik.info gerne deltid.

- Ekstern konsulent - til opfølgning af bestående kunder.

- Sideordnet momsregistreret KONSULENT - på Fyn, i Sønderjylland, på Sjælland, samt i Køben-
  havn.

- Håndværker - fingersnild, selvstændig skilteerfaren montør til ad hoc-opgaver over hele landet.

- og så søger vi næste generations arvtagere, om nogen skulle være interesseret i et samarbejde!

- det uagtet vi i skrivende stund er en fasttømret stab på 12 mennesker - og quinder.

Interesseret? - Send en mail

 

Vista System - Ambassadør - elegante skiltesystemer - til montering af tekster - logoer - bogstaver, med og uden lys, fra lager eller efter opgave.


Vista System
- som Dansk Skilte Reklame er Ambassadør for, udgør en del af programmet der kan sikre elegante skiltesystemer og løsninger - til montering af tekster - logoer - bogstaver, med og uden lys, fra lager eller efter opgave - klik her for at se meget mere.

www.web-butik.info - webshop for Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - et hav af muligheder

Se lidt om Dansk Erhvervsbeklædnings koncept - klik herSe lidt om Dansk Skilte Reklames koncept - klik her

Har De et konkret ønske står vi til rådighed på telefon +45 64713608* eller via e-mail
info@danskerhvervsbeklaedning.dk   -   www.web-butik.info   -   info@danskskiltereklame.dk
 

profil
www.5610.eu

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden