Trykning af og på ethvert emne...
- lad os give et bud på Deres næste opgave.


www.tryk.info


Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her.

Trykning af, og på ethvert emne - lad os give et bud på Deres næste opgave.
 
Trykning af, og på, ethvert emne: Protokoller - Aviser - Forlagsindbinding - Maskinindbinding - Pro-jekter - Spiralindbinding - Prægning - Foliepræg - Blindpræg - Laminering - Specialopgaver i små oplag - Digital-tryk - Offsettryk - Brochurer - Kopunderlag - Foreningsblade - Eksklusive gæstebøger - Erin-dringsbøger - Dagbøger - Silkebånd - Menubånd - Satinbånd til risposer - Servietter med tryk - Tekstil-papirservietter med tryk - Servietter med firmalogo.
Indbinding af bøger. Vi binder Deres bøger ind i solidt og slidstærkt bind - såvel i ægte skind som kunstskind. Vi har mange forskellige farver og udførelser - vi kan også binde Deres bog ind efter netop Deres ønsker - så bogen virkelig bliver personlig.

Her ses en gammel bibel før, og efter, indbindingen.
 
Vi binder Deres bøger ind i solidt og slidstærkt bind - såvel i ægte skind som kunstskind. Vi binder Deres bøger ind i solidt og slidstærkt bind - såvel i ægte skind som kunstskind.
Lovtidende, ministerialtidende, ugeskrift for retsvæsen o.s.v., men også mange fagtidsskrifter - er et godt stykke værktøj i dag-ligdagen.

Alle gode bøger fortjener at blive samlet i en god og solid ind-binding.

Lad de “løse skrifter” blive til en bog - et stykke værktøj, der fø-les rart at arbejde med.

En smuk og solid indbundet bog er ikke alene rar at læse i, den pynter også i hjemmet.

Indbinding af protokoller. Vi tilbyder alle former for indbinding af protokoller, ægteskabsbøger, prøvelsesbøger, m.m..
En smuk og solid indbundet bog er ikke alene rar at læse i, den pynter også i hjemmet.
Vi tilbyder alle former for indbinding af protokoller, ægteskabsbøger, prøvelsesbøger, m.m. Avisindbinding. Indbinding af aviser er blot en af de mange opgaver vi kan løse. Ved førstegangsindbindingen sender De en prøve med, så laver vi et prøvekort til de efterfølgende gange, vi skal binde Deres a-viser ind. Forhør Dem også om Forlags-indbinding - Maskinindbinding - Projekter og Spiralindbinding.

Folieprægning. Vi kan lave folieprægning på mange forskellige materialer og i man-ge forskellige farver.

Her et eksempel på prægning af salme-bog med kors og en kalender.

Vi kan præge på papir, karton, skind, lær-red, silkebånd, servietter, m.m..

Vi tilbyder selvfølgelig også blindpræg-
ning, og en kombination af begge dele.

Blindprægning er en flot og diskret form for prægning.

Der kan laves blindpræg på kort, visitkort, mapper, kalendere, bøger m.m..

Vi tilbyder selvfølgelig også folieprægning,
og en kombination af begge prægninger.
 

Vi kan lave folieprægning på mange forskellige materialer og i mange forskellige farver.

Vi kan lave folieprægning på mange forskellige materialer og i mange forskellige farver.

Herunder illustreres et trykt et visitkort med blå trykfarve, hvorefter der er præget tekst med guldfolie og en sol i blindpræg.

Her har vi trykt et visitkort med blå trykfarve, hvorefter der er præget tekst med guldfolie og en sol i blindpræg.

Fra idé til virkelighed.
Vi påtager os også mere specielle opgaver. F.eks. fremstilling af scrapbøger, skindomslag til dokument m.m.. Har De en god idé eller en opgave De gerne vil have ført ud i livet, kan vi kontaktes pr. e-mail - el-ler pr. telefon +45 64713608*, for en snak.

Herunder et eksempel på en specialfremstillet dåbsbog med kassette.

Vi påtager os også mere specielle opgaver, f.eks. fremstilling af scrapbøger, skindomslag til dokument m.m..
Vi påtager os også mere specielle opgaver, f.eks. fremstilling af scrapbøger, skindomslag til dokument m.m..
Laminering er også en ting, ligesom Digitaltryk, Offsettryk, som f.eks. Brochurer og Kopunderlag kan udarbejdes. Digitaltryk er meget velegnet til indbydelser, festlige sange, foreningsblade, kirkeblade, bro-churer, kataloger m.m..
 
Digitaltryk. 

Brochurer.
Vi kan, om ønsket, stå for idé, opsætning, trykning og færdiggørelse af Deres brochure.

Kopunderlag bliver bl. a. trykt på stærkt sugende hvidt papir og leveres runde, Ø 80 mm., med bølget kant. Trykning af kopunderlag.
Kopunderlag bliver bl.a. trykt på stærkt sugende hvidt papir,
og leveres runde, Ø 80 mm., med bølget kant.

Forlag.
Foreningsblade - Jagtjournaler - Jagtjournal i ringbind - Eks-klusive gæstebøger - Erindringsbøger - Dagbøger eller e-gentlig Forlagsproduktion.
 

Få udgivet Deres egen bog.


Få udgivet Deres egen bog. Der er nok mange, der går og drømmer om at få egne tanker udgivet i form af et lille hæfte,  eller måske en bog. I disse år er der mange, der gerne vil lave en slægtsbog. Vi påtager os, at sætte bogen op, trykke den og indbinde den. Vil De selv sætte bogen op er vi altid be-hjælpelig med gode råd og vejledning. Ingen opgave er for lille. Fra fiks idé, til færdig bog.
 

Bøger indbundet i kartonbind eller i stift bind.Herunder indbundet i kunstskind med guldpræg.
Denne bog er lavet i 2 eksemplarer.
Bøger indbundet i kartonbind eller i stift bind.
Denne bog lavet i 2 eksemplarer.
Foreningsblade - Firmablade - Klub-blade. De forhøjede portoudgifter har truet flere foreningsblade. Og flere og flere får internet og bredbåndsforbindel-ser.

Skal hele verden kunne læse Deres for-eningsblad? Vi producerer også fore-ningsblade, kun baseret til brug for hjemmesider. Til alle de foreningsblade vi trykker, leverer vi en CD med alle bladets sider på - lige klar til at lægge på Deres egen hjemmeside.
De skal blot lave et link til bladet og he-le verden vil altid kunne læse det nye-ste nummer.
Alle foto, illustrationer, annoncer m.m. vi modtager i farve, vil blive vist i original på hjemmesiden, også selvom bladet ikke trykkes i farver. Send os et eksemplar af Deres blad, og lad os give Dem et godt til-bud.
Eksklusiv indbunden gæstebøger. Gæstebøgerne er garnhæftet, og flot indbundet i særdeles holdbart kunstskind, med guldpræg på forsiden og indeholder mange sider i en god kraftig papirkvalitet, der er lige velegnet til skrift og billeder.

Formatet på vor standardgæstebog er 30 x 22 cm. og 25 x 21cm..

Inde i laurbærkransen kan vi præge navn og dato med guld, så gæstebogen bliver en meget kærkommen ga-ve og helt personlig.

Den helt rigtige gave til alle lejligheder. Gæstebogen fås i flere flotte farver.
 
Gæstebøgerne er garnhæftet, og flot indbundet i særdeles holdbart kunstskind, formatet er her i 30 x 22 cm.

Gæstebøgerne er garnhæftet, og flot indbundet i særdeles holdbart kunstskind, formatet er her i 25 x 21 cm.
 

Erindringsbøgerne er garnhæftet, med indmad af kraftigt papir - også velegnet til billeder.
Formatet er 25 x 21 cm..
Bøgerne kan præges på forsiden med navn og eventuelt med dato. Erin-dringsbøgerne fåes i standardversio-nerne som: Min barnedåb - Min konfir-mation - Vort bryllup - Vort kobberbryl-lup - Vort sølvbryllup - og Vort guldbryl-lup.
På forsiden kan vi præge navn og dato med guld, så gæstebog-en bliver en meget kærkommen gave og helt personlig.

Den helt rigtige gave til alle lejligheder.

Erindringsbøger og dagbøger.
Erindringsbøgerne er som standardudgaver flot indbundet i kunst-skind med guld præg på forsiden, sølvbryllupsbogen er præget med sølv.

Erindringsbøgerne er som standardudgaver flot indbundet i kunstskind med guld præg på forsiden, sølvbryllupsbogen er præget med sølv.

Festartikler.
Menubånd.


Trykning af eksklusive
menubånd i silke, med
guld, eller sølvpræg.

Menubånd klæder en-
hver fest og ethvert bord.
 

Farvekort.
Alle viste med forbehold

Trykning af eksklusive menubånd i silke, med guld, eller sølvpræg. Trykning af eksklusive menubånd i silke, med guld, eller sølvpræg.
  Grey   Pink   Jade
  White   Orchid   Hunter
  Cream   Azalea   Emerald
  Peach   Times   Apple
  Rust   Blomme   Mint
  Red   Fuchsia   Blue
  Wine   Purple   Wedgwood
  Cacao  

Iris

  Royal
  Mauve   Belle   Navy
  Burgundy   Yellow   Orange
Satinbånd til risposer trykt med navn i den ene ende
og dato i den anden. Satinbåndene kan også bruges til
at binde om sange, indbydelser m.m.,  eller til at binde
i blomsterdekorationer.

Mulighederne er mange.

Satinbåndene fås i mange flotte farver, der matcher me-nubåndene
- mindsteproduktionen er 50 stk. pr. opgave.
Servietter med tryk. Trykning af servietter til barnedå-
ben, konfirmationen, bryllup og firmareceptionen, eller med firmalogo. Servietterne kan fås i mange forskelli-
ge farver og med tryk i sølv, guld og enkelte farver.
Vælg mellem kaffe-, frokost eller middagsserviet.
Trykning af servietter til barnedåben, konfirmationen, bryllup eller firmareceptionen.
Satinbånd til risposer, trykt med navn i den ene ende og dato i den anden.
Eksklusiv tekstilpapirserviet i to farver - til barnedåben, konfirmationen, bryllup, og firmareceptionen - eller med firmalogo Tekstilpapirservietter med tryk.
Eksklusiv tekstilpapirserviet i to farver
- til barnedåben, konfirmationen, bryllup, og firmareceptionen
- eller med firmalogo.
Giver en utrolig flot effekt ved servietfoldning.

Servietter med tryk og firmalogo.
Vælg mellem kaffe-, frokost- eller middagsservietter.
1- lags servietter fås med præget kant eller fuldpræget.
2 og 3-lags servietter fås med præget kant.
Servietterne fås i flere farver.
Leveringstid, normalt ca. 3 - 4 uger.
I små oplag opsættes Deres tekst med grafik, tekst og bil-leder. Copyright og andre ihændehaverrettigheder er på e-get ansvar.

Ordre under kr. 1500.00 excl. moms tillægges normalt et gebyr på kr. 50,00. Alle ordre tilføres et fakturagebyr på kr. 14.00, plus udlagt og erholdt fragt/porto. Normal levering
på lagervarer er 2 - 20 hverdage, med forbehold for papir-valg.

Andet kan leveres efter aftale.
Alle oplæg udregnes efter gældende dagspriser, excl. moms og levering ab fabrik / lager / trykkeri.
Servietter med tryk og firmalogo - Vælg mellem kaffe-, frokost- eller middagsservietter.

Se flere indgangsvinkler her

456

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden