Bilreklamer og bilindpakning med tekst og budskab
- efter Deres krav, samt skiltning med CVR-nummer.


www.danskskiltereklame.dk

Bilreklamer og bilindpakning med tekst og budskab efter Deres krav og ønsker.

Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her.

Bilreklamer og bilindpakning med tekst og budskab efter Deres krav og ønsker.
 

Se også online-kataloget - klik her.
OG SE ALLE DE AKTUELLE MULIGHEDER I VOR SKILTESHOP

Vi kan levere en fuldservicepakke inden for folieindpakning, også kaldet wrapping, af alle slags køretøjer og udført som specialeopgaver på de fleste faste materialer - ude som inde. Med en "wrap" kan De være sikker på, at der vil blive lagt mærke til resultatet. I et marked med masser af konkurrence er det en unik mulighed for at differentiere sig ved, at forvandle køretøj, facader og inventar til en iøjefaldende re-klamesøjle. De kan også bruge wrapping til privatbilen. Skift farve på bilen, og følg moden uden at skifte bilen ud. Bilreklame og solfilm - to forenelige størrelser. Vore muligheder for at tilegne et givent emne den rette effekt beror på dialogen.

Carwrapping kan designes efter Deres ønsker og krav, alt efter mode eller budget. En sidege-vinst ved folieindpakningen er, at den også beskytter bilens lakering, og dette kommer Dem til gode ved et videresalg. Der er selvfølgelig og-så en væsentlig økonomisk fordel ved valg af fo-lieindpakning frem for lakering. Wrap-ping ikke bare et job, det er et håndværk, og med op til 12 års garanti udfører vi opgaven med den nødven-dige kompetence, kvalitet, og faglig stolthed.
SystemText - selvklæbende bogstaver på bl.a. biler. Det er detaljerne der gør forskellen.
Se YouTupe-videoen om wrappingfolie fra Avery Dennison - klik her Hent PDF-filen om emnet her Hent PDF-filen om emnet her
Elegant og sublimt wrappingfolie fra Avery Dennison.
Avery bilindpakningsfolie med 3D garanti. Avery Supreme - en hurtig, nemmere og mere fleksibel måde at skifte farve på Deres bil. Med denne indpakningsfolie er der tale om en støbt 80 my dual layer film med easy apply kanaler i limen for nem og hurtig montering. Holdbarhed 10 år for standard farver og 5 år for metallic og pearl. Specialfarver op til 4 år.
 

3M carwrap 1080 - den rigtige folie til bilindpakning


Overlegen ydeevne, hurtig og nem anvendelse og fjernelse. 13 spændende Avery Dennison® Supreme wrappingfilm, også i 4 Conform Chrome accent folier. Avery Dennison Supreme-serien består af mere end 80 forskellige farver, finish og teksturer, der sammen med en uovertruffen ydeevne og monteringshastighed sikrer en god økonomi i indpakningsfasen - og på lang sigt. Denne dual-layer folie kombinerer farve, konsistens og de klare beskyttende lag, der giver en jævn holdbar finish.
 

Elegant og sublimt wrappingfolie fra Avery Dennison


Focuspunkter:
• Enestående holdbarhed og ydeevne.
• Fremragende føjelighed i kurver og fordybninger.
• Giver farvet og / eller tekstureret folie og beskyttende lag i et stykke laminat.
• Fåes med Avery Dennison® Easy Apply ™ RS lim teknologi.
• Fås i ekstra brede 1,52 m x 25M roll størrelse.
• Fremragende langsigtet fjernelsesevne.
• Hurtigere installation, højere kvalitet resultater, takket være Avery Dennison® Easy Apply ™ RS lim
  teknologi.
• Omfattende farveudvalg med mange farvemuligheder.
• Colourmatching service til at matche stort set alle farver De ønsker - dog med et minimum på 10 ruller.
• Store dækflader i et stykke - færre kanter og sømme.
• Brand Deres virksomheds flåde med virksomhedens farve og logo.
• Forbedre salgsværdien og beskytter køretøjets oprindelige lak.
 
Carwrapping og indpakninger kan leveres uden overlap og samlinger  

INKJET 100 serien er en monomer 100µ kampagne folie er godkendt til brug for busreklame


Inkjet100
• Inkjet100 hvid blank.
• Inkjet100BL - med blockout.
• Printet bliver gengivet utrolig flot,
• Ingen klæberester ved demontering,

INKJET 100 serien er en monomer 100µ kampagne folie. INKJET 100 serien har non perm klæber, dog kan den i bredde 1400 mm. og 1.600 mm. fåes med permanent klæb. INKJET 100 findes også med "block out" som hedder INKJET 100BL, denne folie er helt opak og klæberen er derfor helt sort, og INK-JET 100G med grå klæb. Yderligere findes den med Airflow som hedder INKJET 100AF som er med permanent grå klæber
INKJET 100 serien er særdeles velegnet til kampagne budskaber ude- og indendørs og er godkendt til brug på offentlige transportmidler. Overfladen på INKJET 100 serien er særdeles printvenlig, med milde, ECO, ægte solvent og UV-farver, og gengiver printet meget naturtro. Folien er velegnet til lige/jævne overflader såsom bus, tog og taxisider, POS-print, udendørs byggeskilte, vinduesreklamer m.m.. INKJET 100 lagerføres i hvid blank eller mat med og uden blockout. Som laminat kan man anvende INKJET 100 KL som er en transparent blank printfolie.

Fordelene ved brugen af INKJET 100, udmærker sig bl.a. ved:
• Ingen klæberester ved demontering.
• Printet bliver gengivet utrolig flot.
• God klistermærkefolie.
• INKJET 100 BL er godkendt til brug på busser..
 

Carwrapping kan designes efter Deres ønsker og krav

Målret Deres markedsføring, brand De-res bil, promover Deres firma - med Car-wrapping kan de fleste ønsker imøde-kommes. Carwrapping og indpakninger kan leveres uden overlap og samlinger, kedelige skæremærker, folie der slipper lakken, eller springer ud af dybe falser på bilen. Med den erfaring vore samar-bejdspartnere samlet set har, ved vi hvor-dan en folie skal behandles under mon-tering, og med den korrekte varme både under og efter montering, da dette er y-derst vigtigt for perfekt resultat.
 

Pr. 1. januar 2013
bekendtgjordes nye regler om, at der på vare- og lastbiler skal oplyses virksomheds-navn eller -logo samt CVR-nr.. Ændringsbekendtgørelsen udmønter lov nr. 590 af 18. juni 2012 med hen-syn til de nærmere regler om placering, skriftstørrelse og farver, når der på vare- og lastbiler med en til-ladt totalvægt på ikke over 4 tons skal oplyses om virksomhedens navn eller - logo samt virksomhedens CVR-nr..
Vare- og lastbiler skal oplyses med CVR-nr. og navn Cvr-nr. dekoreret - CVR-nummer i 5 cm. høje typer

Firmanavn dekoreret i 5 cm. høje typer

Kan bestilles i vor web-butik - som standardløsning i flere farver - eller via e-mail efter opgave og tilbud.


De enkelte ændringer angår: Bekendtgørelsens indledning foreslås ændret for at vise, at det er lov om registrering af køretøjer § 7, stk. 7 og 8, der er lovgrundlaget for at fastsætte de nærmere regler i bekendtgørelse om, at der på vare- og lastbiler skal oplyses virksomhedsnavn eller -logo samt virksomhedens CVR-nr.

UDSNIT AF § 86 a - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv..jpg
 

§ 86 a indsættes som den nye regel om, at der på vare- og lastbiler skal oplyses virksomheds-navn eller -logo samt virksomhedens CVR-nr.. Det er foreslået, at der på vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug,
skal oplyses CVR-nr. og navn på den registrerede ejer af køretøjet (virksomhedens navn),
- at hvis der er en registreret bruger af køretøjet, skal oplyses denne virksomheds CVR-nr. og navn,
- at der i stedet for virksomhedens navn kan anføres virksomhedens logo, hvis dette logo enty-
  digt identificerer virksomheden
.
 

Digitale CVR-numre til biler med eksisterende reklame - 3,3 x 29 cm..              


Kan bestilles i vor web-butik - som standardløsning i flere farver - el-ler via e-mail efter opgave og tilbud.
 

2341001133-2
Dess.: 2341001133-2

- at oplysningerne skal være synlige og letlæselige,
- at oplysningerne skal være i en farve, der klart afviger fra farven på køretøjet,
- at oplysningerne skal stå på venstre og højre side af køretøjet med mindst 5 cm høje bogstaver og tal,
- at oplysningerne ikke må anføres på skilte eller lignende,
der kan tages af og på køretøjet,
- og at oplysningerne kan trykkes på selvklæbende plastfolie, som fastgøres på køretøjet.
 
Det bemærkes, at når der i § 86 a, stk. 1, 1. pkt., henvises til ”re-gistreret til udelukkende erhvervsmæssig brug” og til ”registre-ret ejer” eller alternativt ”registreret bruger”, indebærer dette bl.a.
- at hvis en registreret ejer af et køretøj tilslutter køretøjet til en vognmandscentral eller lignende, er det CVR-nr. og virksomhedsnavn for den registrerede ejer af køretøjet, der skal oplyses, mens vognmandscentralens navn, logo, reklamer mv., derudover kan frem-
gå på køretøjet efter privat aftale mellem den registrerede ejer af køre-tøjet og vognmandscentralen,
- og at hvis et køretøj er leaset, er det CVR-nr. og virksomhedsnavn eller -logo for leasingtageren, der leaser køretøjet til udelukkende erhvervsmæssig brug, der skal oplyses. Selvklæbende emner og klistermærker. Vi udvikler og producerer enhver form for serigrafisk tryk eller digitalprint på selvklæbende emner - som labels og streamers, eller udstårne tekster
Folietekster og logoer til butiksvinduer, biler, både og som klistermærker - i mere end 80 farver og kombinationer - eventuelt trykt efter Deres krav.
Overskriften til bekendtgørelsens kapitel 15 og de gældende §§ 85-86 i kapitel 15 er foreslået ændret
som konsekvens af, at § 86 a indsættes i bekendt-gørelsens kapitel 15, der herefter angår mærke ef-ter §§ 84-86 for vare- og lastbiler, der er registreret til delvis erhvervsmæssig og privat brug, og oplys-ninger om virksomhedsnavn eller -logo samt CVR-nr. efter § 86 a for vare- og lastbiler, der er registre-ret til udelukkende erhvervsmæssig brug. Reglerne i bekendtgørelsens § 117, hvorefter overtrædelse af bekendtgørelsens pligter kan medføre en ordens-bøde, foreslås ændret. Herunder som konsekvens af indsættelsen af § 86 a.

Lav Din egen lovpligtige biltekst med DokoSelv digitale bogstaver og tal.

Efter § 20 i lov om registrering af køretøjer er bødestraf for overtrædelse af lovens regler ikke betinget af,
at overtrædelsen kan tilregnes som groft uagtsomt eller forsætligt begået. Efter § 117 i bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv. skal bødestraf for overtrædelse af bekendtgørelsens regler som konse-kvens ikke være betinget af, at overtrædelsen kan tilregnes som groft uagtsomt eller forsætligt begået. Denne præcisering er foreslået at træde i kraft den 1. oktober 2012.

                                       2341001132-2
                                          Dess.: 2341001132-2

           234100ST400 Bilreklame med CVR-nummer op til 30 x 60 cm

Dess.: 2341001133-2
DekoSelv -12 digitale bogstaver
- 12 digitale bogstaver.
- 43 x 8 cm..
- Fås i sort, sølv og hvid.
- Leveres med montagevejledning og bogstavoversigt.

DekoSelv -12 digitale bogstaver


Dess.: 2341001130-2
Digitale CVR numre.
- 8 cifre.
- 3,3 cm..
- Selvklæbende tekst med logo
- 8 cifre
- 3,3 x 29 cm..

Digitale CVR numre

2341001130-2
234100ST500 Bilreklame med CVR-nummer op til 60 x 90 cm

DekoSelv - Digitale bogstaver, TLF og CVR - 0066


Dess.: 2341001132-2
DekoSelv - Digitale bogstaver, TLF og CVR.
- 15 digitale bogstaver plus CVR og Tlf-nr..
- 54 x 17 cm..
- Fås i sort, sølv og hvid.
- Leveres med montagevejledning og bogstavoversigt.
 

2341001131-2S
Dess.: 2341001131-2S
 


Bekendtgørelse

Skatteministeriet J. nr. 2012-512-0052

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv.

§ 1

I bekendtgørelse om registrering af køretøjer, jf. bekendtgørelse nr. 504 af 30. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 3, § 2, stk. 2-5, § 5, § 6, stk. 2, § 7, stk. 2-8, § 14, stk. 2 og 3, § 15, stk. 5 og 6, § 17, stk. 2, og § 20, stk. 2, i lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. juni 2011, som ændret ved lov nr. 481 af 30. maj 2012 og lov nr. 590 af 18. juni 2012, fastsættes:«

2. I overskriften til kapitel 15 udgår: »til privat brug«.

3. I § 85, stk. 1, 1. pkt., og § 86, stk. 1, indsættes efter »Mærket«: »efter § 84«.

4. Efter § 86 indsættes i kapitel 15:

»§ 86 a. Der skal på vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, oplyses CVR-nummer og navn på den registrerede ejer af køretøjet (virksomhedens navn). Er der en registreret bruger af køretøjet, oplyses i stedet denne virksomheds CVR-nummer og navn. I stedet for virksomhedens navn efter 1. eller 2. pkt., kan anføres virksomhedens logo, hvis dette logo entydigt identificerer virksomheden.

Stk. 2. Oplysningerne efter stk. 1,

1) skal være synlige og letlæselige,

2) skal være i en farve, der klart afviger fra farven på køretøjet,

3) skal stå på venstre og højre side af køretøjet med mindst 5 cm høje bogstaver og tal,

4) må ikke anføres på skilte eller lignende, der kan tages af og på køretøjet, og

5) kan trykkes på selvklæbende plastfolie, som fastgøres på køretøjet.«


5. I § 117, stk. 1 og 2, udgår: »forsætligt eller groft uagtsomt«.

6. I § 117, stk. 3, ændres »§ 72, stk. 1 og 4« til: »§ 72, stk. 1 og 3«, og »§ 85« ændres til: »§ 86, § 86 a«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 5, træder i kraft den 1. oktober 2012.

Skatteministeriet den

Thor Möger Pedersen / Per Hvas
 

Godt håndværk og gode materialer - forenet med krav til funktion og kreativitet.

Vi tager gerne hånd om opgaven, fra start til slut, og vi vil være klar til at yde hjælp efterfølgende, hvis De har brug for det. Kvaliteten er en top prioritering, og vi benytter markeds bedste materialer, der passer til den enkelte opgave. Vi bruger bl.a. kvalitetsfolier som very / 3M indpakningsfolie med garanti på 5-8 år, en gennemtestet folie, specielt velegnet til bilindpakning, og som kan afmonteres uden proble-mer.

APE 50 - "bilen" der anvendes med pli - og med focus på envendelig reklame - her til Søstrehuset i Christiansfeldt
Vi kan også tilbyde indpakning af Deres bilpark i specialfarver, som ellers kun kan købes i udlandet.

Vi står gerne til rådighed, og kan designe De-res helt egen ide, motiv, staffering, logo og budskab, med skrift og tekster efter Deres krav, ligesom vi dekorere og pakke ind i flere farver, gerne med motiv, logo, tekster eller print.
 
Vi står gerne til rådighed, og kan designe Deres helt egen ide, motiv, staffering, logo og budskab

Uanset opgavens størrelse. Vi bruger udelukkende kvalitetsfolier med garanti og farveholdbarhed fra bl.a. Avery og 3M, her er udvalget af standardfarver mange, lige fra almindelige farver til metallic, matsort, mathvid, og speciale folier, med carbon look. Vi kan efter opgave levere specifikke indfarvninger i Panto-nefarver og vi levere også gerne printede løsning med Deres budskab.
 

Se standardfoliefarverne herunder:

Udsnit af Carbon/metallic-folie
Sortmat/blank - hvid - rød - sølv - metalgrå - brun

Udsnit af Carbon/metallic-folie Sortmat/blank - hvid - rød - sølv - metalgrå - brun Udsnit af Carbon/metallic-folie Sortmat/blank - hvid - rød - sølv - metalgrå - brun Udsnit af Carbon/metallic-folie Sortmat/blank - hvid - rød - sølv - metalgrå - brun

Camalonfarver med perlemorseffekt, fåes også i hvid

Camalonfarver med perlemorseffekt, fåes også i hvid

   2099  Sterling Silver     2088 White Aluminium    2100 Grey Aluminium       2090 Antrecite         

  2099 Sterling Silver   2088 White Aluminium  2100 Grey Aluminium    2090 Antrecite       2099 Sterling Silver   2088 White Aluminium  2100 Grey Aluminium    2090 Antrecite       2099 Sterling Silver   2088 White Aluminium  2100 Grey Aluminium    2090 Antrecite       2099 Sterling Silver   2088 White Aluminium  2100 Grey Aluminium    2090 Antrecite

CS Color metal
    CS 871                      CS 990                          CS 948                        CS 433    

CS Color metal CS Color metal CS Color metal CS Color metal

Udsnit af foliefarver fra Avery Supream og Avery Intermedita, samt 3M85

Udsnit af foliefarver fra Avery Supream og Avery Intermedita, samt 3M85


Skærmfarverne er kun vejledende.

Bilindpakning
Matsort/Mathvid Varebilindpakning Lastbilindpakning Trailerindpakning
Helikopterindpakning Taxaindpakning
Busindpakning Camperindpakning Bådindpakning Inventarindpakning
Styling Print på biler Facader/Skilte
Dusted folie til ruder
Folie / Farver Design.


 
Med en autoreklame er mulighederne uendelige og det er stort set kun Deres bils størrelse der sætter grænsen for en dekorationens visuelle effekt.

Få Deres budskaber leveret som selvklæbende bogstaver i hele ord og sætninger
- klar til at overføre på stort set alle overflader. Det er hurtigt og nemt. Vælg mellem 700 skriftsnit og 200 farver.
Anvendelse: Biler, både, vinduer, døre, udstillinger m.m..

Bilindpakning og foliering efter Deres krav i enhver farve og udførsel


SystemLogo - selvklæbende logos i variable størrelser 
indgår der specielle tegn, symboler eller logos i de budskaber De skal formidle, kalder vi det SystemLogo. Anvendelsen er den samme som ved SystemText, og det unikke overføringssystem går også igen. Ved at benytte digitale data ved produktion af f.eks. Deres logo, er De sikker på, at det altid holder de samme proportioner uanset størrelsen.
Mindstestørrelsen kan De få oplyst ved henvendelse til os - send gerne Deres digitale materiale inden, til vurdering.

- De har bilen og idéen - vi har redskaberne til at effektivisere enhver opgave, enkeltvis eller som flåde.


Autoreklame der skærper Deres profil.
Autoreklame - Bildekoration - Bilreklame - et effektiv medie, hvor reklamen virker, 24 timer i døgnet. Med en autoreklame er mulighederne uendelige og det er stort set kun Deres bils størrelse der sætter grænsen for en dekorationens visuelle effekt. De har bilen og i-déen - vi har redskaberne til at effektivisere enhver opgave - enkeltvis eller som flåde.
 
- De har bilen og idéen - vi har redskaberne til at effektivisere enhver opgave, enkeltvis eller som flåde. Så lad os høre Deres ideer.
Vi giver gerne vort bud på udfø-relsen - og en pris, afpasset efter Deres budget.

Uagtet om det er en streamer-løsning eller totalindpakning af hele bilparken.

Dekorationer på køretøjer fanger opmærksomheden og skaber interesse for budskabet.
Rekla-mer i trafikken er ikke nogen nyhed. De har eksisteret i stort set lige så lang tid, som mennesket har været mobilt i moderne tider. Dekorationer på biler, busser og store transportkøretøjer er ét af de områ-der, der altid har været fokus på. De bevæger sig og skaber opmærksomhed omkring budskabet. Det er "gratis" reklameplads, når vi ser bort fra omkostningerne til selve dekorationen. Den teknologiske udvik-ling har gjort det muligt at udvikle selvklæbende medier, der kan tilpasses den enkelte annoncørs behov for eksponering. Alt, lige fra kortvarige tekstbudskaber til langtidsholdbare 4-farvebilleder i storformat, kan i dag med fordel anvendes på stort set alle typer køretøjer, med eller uden nitter og profiler.
 
Vort værksted og mange samarbejdspartnere har en stor viden og kompetence i valg og produktion
af det rigtige medie og vi kan i samarbejde med bl.a. 3M og Avery Dennison, tilbyde et bredt sortiment, der passer til den konkrete opgave.
Vort værksted og mange samarbejdspartnere har en stor viden og kompetence i valg og produktion af det rigtige medie og vi kan i samarbejde med bl.a. 3M og Avery Dennison, tilbyde et bredt sortiment, der passer til den konkrete opgave. - Med eller uden skriftlig garanti.

Færdselsstyrelsen
har godkendt brugen af reflekterende dekorationer på køretøjer over 3500 kg., hvilket kort fortalt betyder det, at vi også kan tilbyde 24 timers mobil reklame og trafiksikkerhed. Der er i forbin-delse med denne godkendelse en række lovkrav, som skal være opfyldt. Vi er med helt i front og vil kun-ne rådgive Dem omkring dette spændende område. Kom ud af mørket og bliv set 24 timer i døgnet. Un-dersøgelser vist, at trafiksikkerheden stiger markant, når der anvendes reflekterende folier til dekoration. Med refleksdekorationer får De: 24 timers reklame - Øget synlighed ved bykørsel - Større trafiksikker-
hed. Er De interesseret i at høre mere om, hvad en re-fleksdekoration kan gøre ved Deres reklame og trafik-sikkerhed, står vi til rådighed for oplysning og demon-stration. Linieafmærkning er ikke et lovkrav. Færdsels-styrelsen anbefaler afmærkning af førerhus med et 5 cm bånd i enten hvid eller gul, så hele vogntogets længde kendes. Konturafmærkning er et lovkrav ved re-fleksdekoration. Et 5 cm bånd i enten hvid eller gul, der skal følge køretøjets yderform. Afmærkningen skal altid være det, der reflekterer kraftigst, hvis der anvendes andre refleksfolier. Konturafmærkning alene øger sik-kerheden for både trafikanter og chauffører. Kom ud af mørket og bliv set 24 timer i døgnet... 
Tekster og Logoer må være alle farver. Dog gælder der særlige regler om anvendelse af farverne gul og hvid, der skal leve op til kravene om reflektionsevne. Der må kun anvendes godkendte dekorationsfolier.
Reklamebilleder, kan enten printes digitalt eller trykkes serigrafisk på godkendte folier. Må være alle farver. Dog gælder der særlige krav om anvendelse af farverne gul og hvid, der skal leve op til kravene om reflektionsevne.
Konturafmærkning bagud: Dekoreres siderne med refleks er det et lovkrav, at der bagud placeres et 5 cm. rødt konturbånd, der skal følge køretøjets yderform. Der må i følge lovgivningen ikke være reflekte-rende reklamer bagud. Konturafmærkning alene øger sikkerheden for både trafikanter og chauffører.
 
Undersøgelser vist, at trafiksikkerheden stiger markant, når der anvendes reflekterende folier til dekoration. dog er der en del lovkrav der skal iagttages, inden en udsmykning.

UN ECE 104 Godkendelsesmærke:

Konturbånd og refleksfolier skal være forsynet med dette mærke for at være godkendte.
 
Kategori/klasse af materiale
Identifikation for det Europæiske Testinstitut
Producents mærkningsnummer

Det bedste grundmateriale er et dias i god kvalitet - og størst muligt. Gode billeder og tegninger kan bruges, ligesom digitale medier kan også anvendes som inputmateriale. Grundmaterialet skal være skarpt - klart - rent - uden unøjagtigheder og størst muligt. Jo bedre grundmateriale - desto bedre slut-resultat.
Foliebredder og - opdelinger. Digitalprint produceres bl.a. på folier. Ved større motiver leveres printet i banebredder op til 130 cm med overlap. Motivet deles lodret eller vandret - ud fra optimal udnyttelse af folien.
 
Se mere om emnet på de næste sider Se mere om emnet på de næste sider

Se mere om emnet på de næste sider

Billedopløsning. Ud fra slutformat, betragtningsafstand - og evt. specifikke detaljer, vurderer vi optimal opløsning.
Garanti. Der yder op til 8 års skriftlig garanti på farve og vedhæftning, afhængig af materialevalg.


Se mere om folietryk og udskårne tekster med og uden tryk - klik her.
Solar Gard Window films - SOLFILM: Anvendelse: Kontorer - Restauranter - Hoteller - Institutioner - Forretninger - Glastage.

Eller lidt om mulighederne for reklamehjul - PRhjul - hjul-kapsel- cykel- og fælgreklame - mulighederne er uanede, forsynet med logo og slogans.

Hjulene står stille under kørslen og dog, hjulkapslen - med Deres budskab - står stille


Klik her - for at se noget om acrylskilte og reklame på dørhåndtag.

EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 Hent - Easy Screen displays fra lager - kataloget her EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013 EASYSCREEN Outdoor Collection 2013
 

Vista System - Ambassadør - elegante skiltesystemer - til montering af tekster - logoer - bogstaver, med og uden lys, fra lager eller efter opgave.

Vista System
- Ambassadør - elegante skiltesystemer - til montering af tekster - logoer - bogstaver, med og uden lys, fra lager eller efter opgave - klik her for at se meget mere.
 

299_9

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden