Hvad er lasergravering
- og hvor anvendes teknikken?


www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Hvad er lasergravering - og hvor anvendes teknikken?

Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her.

Hvad er lasergravering - og hvor anvendes teknikken?

En laser til gravering og mærkning, arbejder omtrent på samme måde som en laserprinter. Forskel-len er materialet. Hvor laserprinteren farver papiret, fjerner lasergraveren i stedet dele af materialets over-side og efterlader derved en bestandig overflade, der er egnet til mærkning og dekoration. Udgangs-punktet for lasergravering kan være plader eller færdigproducerede emner. Fællesnævneren er at overfla-den skal have en anden farve end resten af emnet, f.eks. malet, lakeret, anodiseret, forgyldt, eller andet med delt overflade, idet det der fjernes, skaber et motiv i det underliggende materiales farve.
Butikskilte, glas, maskinskilte, reversskilte, reklamegaver, penne, støbte emner i metal, plast, acryl, skind, træ, pap, eller andet med en stabil overflade. Teknikken har to store fordele. For det første ligger graveringen nede i materialets overflade og kan derfor ikke fjernes igen. Det gør det især velegnet til for-skellige former for identifikation, såsom nummereringer, stregkoder og typeskilte. For det andet er start-omkostningerne små, der er ingen udgifter til filmarbejde og fiksturer, der gør det økonomisk muligt af la-sergravere enkeltemner og serier, økonomisk forsvarligt.
Identifikationsmærkning og dekoration. Til lasergraverede skilte, produceres plader specielt fremstil-let til formålet. Pladerne er sammensat af råmaterialer i forskellige farver og tykkelser. Ved at gravere gennem lagene i forskellig dybde kan skilte laves i flere farver. Materialerne fås i en lang række farver og tykkelser. De kan også laves i sort anodiseret aluminium, der også er velegnet til f.eks. procesdiagram-mer. Endvidere er det muligt af gravere i rustfrit stål og messing ved at påføre overfladen en pasta før gra-veringen. Ovennævnte specialmaterialer kan også produceres som bl.a. butiksskilte, salgsdisplays og som udskårne logoer, ligesom klar akryl er også velegnet til lasergravering. Gravering efterlader en mat grå overflade på ekstruderet akryl, og mat hvid, på støbt.
Laserskæring af plast handler i overvejende grad om akryl og folier i forskellige materialer. Til dette er laserskæring til gengæld også uovertruffen. Laserskæring af akryl kan laserskæres i pladetykkelser op til 30 mm.. Klar akryl får et snit, der er fuldstændig transparent og sjældent kræver efterbehandling. Dog efterlader laserskæring spændinger langs snittet, der gør akryl mere påvirkelige overfor opløsningsmidler med krakelering som resultat. De kraftige spændinger er nærmest som en skal på overfladen og kun et problem når man provokerer overfladen med opløsningsmidler. Ellers forsvinder de langsomt, med tiden.
Sprængningerne langs snittet fremkommer også hvis man limer laserskårede sider sammen med en gængs acryllim. Problemet kan til dels løses ved at slibe siderne inden limningen. Ekstruderet akryl får ved laserskæring, en lille grat på den ene side, hvorimod støbt akryl er helt fri for grater. Farvede akryler kan i langt de fleste tilfælde laserskæres med et glimrende resultat. Tolerancerne ved laserskæring hænger nøje sammen med pladetykkelsen, idet laserskårne snit ikke er fuldstændig lodrette. Plader i 1 mm. tykkelse kan skæres med tolerancer på +/-0.1 mm.. Herefter stiger tolerancen til +/-0.25 mm., ved en 8 mm. plade, og +/-0.7 mm., ved 20 mm..
Laserskæring af folier til eksempelvis overlays, spacere, streamers og isolatorer er et andet område,
hvor laserskæring giver et godt resultat. Alternativet til laserskæring er, enten standsning, eller skæring med en plotter. Begge metoder er generelt hurtigere, men efterlader trykmærker langs snittet, desuden er de begrænset af hulafstande og hulstørrelser. Ved laserskæring er der stort set ingen begrænsninger på geometrien og der fremkommer ingen trykmærker. Det er muligt at laserskære gennem flere lag af forskellige materialer. F. eks PVC med klæber, men også polyester og PS er egnet. Folierne skal dog ikke være over 1 mm. tykke.
Laserskæring og serigrafi. Det serigrafiske tryk bliver ikke påvirket af laserskæring i nævneværdig grad. Dvs. at der kan laserskæres direkte oveni trykket, uden at farven bliver misfarvet, krakeleret eller på anden måde beskadiget. Det er derfor normalt en god idé at trykke plader/folier før laserskæringen.
Laves laser-skæring i stedet først, kan der opstå problemer med sammensætningen af kemikalierne
fra trykfarven og spændingerne fra laserskæringen. Mange plader og folier skal skæres nøjagtigt i for-hold til et serigrafisk tryk, der kan ligge forskelligt eller være strukket fra plade til plade. I et samarbejde med flere leverandører er der derfor udviklet et system, der automatisk flytter skæringen, så den ligger rigtigt, i forhold trykket.
Laserskæring af andre materialer. Det er muligt at laserskære flere andre plastmaterialer end akryl i tykkelser over 1 mm. med gode resultater, men der skal ofte træffes specielle forholdsregler mht. ud-sugning og filtre. Vi rådgiver gerne om mulighederne.
Lasergravering i metal. Mat sort gravering kan udføres i alle metaller der beror på opskummet mate-riale. Denne metode er den mest benyttede, da den er meget tydelig og uafhængig af materialet. Mat lys gravering udføres uden tilførsel af farve og er velegnet på blanke materialer som poleret stål, forgyldte eller forkromede artikler, og fremstår som en mere diskret gravering. Denne graveringsmetode er ikke så fleksibel som mat sort gravering, men kan dog bruges på de fleste metaller.
Lasergravering med farveomslag. Udføres i nogle få metaller, og er modsat de to sidstnævnte, ikke mat, så graveringen vil fremstå som en farveændring i metallet, og har derfor samme overflade som det rå materiale. Den har dog stor anvendelighed, og anvendes ofte hvor der er krav til hygiejnen. Metoden er følsom over for materialesammensætningen, og kan derfor kun anvendes på stål og titanium.
”Vækbrænding”. Denne metode kan kun bruges hvor et materiale er belagt med et andet materiale, f.eks. på eloxeret aluminium, pulverlakeret stål, og nogle få andre. En ”vækbrænding” udføres ved, at af-brænde belægningen og derefter lave en lys, eller sort, gravering i det underlæggende materiale.
Lasergravering på glas. Glas er mange ting, hvorfor det er vanskeligt at visualisere de grundlæggende bestanddele. Det gør det på forhånd umuligt at sige noget om et resultat af en gravering, før de enkelte emner er afprøvet. Lasergravering laver, under graveringen, små sprængninger i glasset, der ses som en sandblæst overflade, dog ikke lige så tydelig, men med mange detaljer. Erfaringer med krystal glas og billigere glastyper, viser at håndgravering er den bedste metode. Varmesikret glas; kander og termome-tre, kan ikke graveres. For at igangsættes en sådan proces, kræves en individuel optimering, der nød-vendiggør en række forsøg med to - fem glas, før en produktion kan iværksættes.
Gravering på træ og pap. Kan foregå på tre forskellige måder; som en dybgravering, hvor man fjer-ner nogle tiendedele materiale, som en overfladegravering, og som en gennembrænding af en lake-ret eller malet træflade. Metodevalget afhænger oftest af de ønsker der er til en eksakt opgave, og af materiale, tekst- og logovalg. Med træ skal opmærksomheden henledes på, at det er et naturprodukt, hvorfor der vil være forskelle i den enkelte gravering. Træsort, årerdannelser, knaster og farveforskelle i træet vil gøre graveringsresultatet forskellig.
Lasergravering i læder og skind. Et materiale der, oftest, leveres med et forudsigeligt resultat. Laser-gravering i læder kan udføres med tre mulige resultater;
A) Natur lys læder, der kan udføres i en flot mørkebrun gravering.
B) Sort læder, der som overfladefarvet, kan leveres med en flot lysebrun gravering.
C) Sort læder, der ikke er gennemfarvet sort, kan give en dyb skarp "blindprægning", hvor graverin-gen fremstår flot på. Med Skind er det ikke muligt at lave en dyb gravering. Imiteret læder er en plast, der oftest kan graveres med en hvid gravering og, nogle gange, i en lysebrun gravering.
Lasergravering er kun en af flere metoder.  Så har De et ønske eller et behov, står vi gerne til rådig-hed med råd og vejledning. Et konkret tilbud vil normalt kræve at vi får en fil fremsendt med oplysninger om hvad der skal laves, et billede eller en tekst af det der skal produceres, og hvis det er glas, keramik eller lervarer, der skal bearbejdes, at vi får nogle emner leveret, der kan anvendes til test og udarbejdelse af fixtur og værktøj.
Som udgangspunkt kan alt graveres, og De kan sædvanligvis få udført arbejdet efter Deres idé og ønske. Som standard findes en række fonte, der kan anvendes umiddelfart, andet efter fremsendelse af fontsbibliotek. Logo, tekst, etc., udarbejdes efter fremsendt materiale, eller efter opgave.
 

Forrige sideNæste side

- en serviceside fra Dansk Erhvervsbeklædning.
Kontakt os på
telefon +45 64713608* eller via e-mail
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

 

lasergravering

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden